Szeretettel üdvözöljük a Nagyalásony - Dabrony - Nemesszalóki Társult Evangélikus Egyházközség hivatalos oldalán! Jó olvasást kívánunk!

2014. július 27., vasárnap

Hívogató gyülekezeti napra és táborzárásra

Hívogató2014. augusztus 8. (péntek) 17 órára a nagyalásonyi evangélikus parókia udvarára (Nagyalásony, Kossuth Lajos utca 80. – az Ajka-Nemesszalók közti úton a központban talál­ható, az evangélikus templom mellett egy három ablakos sárga ház).
Ezen a napon zárjuk öt napos hittantáborunkat, aminek alkalmából szeretnénk meg­mutatni egyfelől azt, hogy mivel foglalkoztunk ezek alatt a napok alatt, másfelől szeretnénk együtt jól érezni magunkat.
Szeretettel hívjuk a táboros gyermekek családjait;
azokat a gyermekeket és családjai­kat, akik idén még nem tudtak
vagy mertek valami miatt eljönni;
minden gyülekezeti tagot és érdeklődőt
mind a nagyalásony-dabrony-nemesszalóki
mind pedig a kemeneshőgyész-magyargencsi gyülekezetből
hiszen a két közösség együtt tartja táborát;
mind pedig azokat, akik az elmúlt évben segítettek
a parókia vizesedésének megszüntetésénél;
vagyis szeretettel hívunk MINDENKIT!
Erre az alkalomra szalonnasütő kerül adományként az udvarra, ezt együtt fogjuk fel­avatni. Hogyha valaki tud felajánlani szalonnát a sütögetéshez, vagy süteményt, innivalót, azt szeretettel fogadjuk!
A kemeneshőgyész-magyargencsi gyülekezet felnőtt tagjai már készülnek kézműves dolgokkal, valamint a gyermekekkel is alkotni fognak egy foglalkozás során. Ezek jelképes összegekért megvásárolhatóak lesznek azért, hogy az ebből eredő bevétel a tábor jövő évi megtartását fogja segíthesse. (Célunk, hogy a tábor díja egyfelől minél alacsonyabb legyen, másfelől hogy a nehéz anyagi helyzetben lévő családoknak, valamint a több testvérrel érke­zőknek támogatást tudjunk majd adni.)
A táborra a kezdésig is lehet még jelentkezni, valamint közben is be lehet kapcsolódni. A részletekről Pethő Judit lelkésznél lehet érdeklődni:
20/343-9207, nagyalasony@lutheran.hu


Szeretettel hívunk mindenkit!

2014. június 11., szerda

KEMENCÉT ÉPÍTÜNK!

Nemesszalókon a Nemzeti Családi és Szociálpolitikai Intézetnél kiírt pályázaton elnyert 305.865 forintból 2014. nyarán kemence épül a szalóki fiatalok és Mógor Attila kőműves mester segítségével a gyülekezeti ház udvarán (a Lehel utca és Rákóczi út sarkán).

A „Mindennapi Kenyerünk” névre hallgató projekt célja, hogy a gyerekek és fiatalok két kezük munkáján keresztül megismerjék a kemence építés és a hagyományos kenyérsütés lépéseit, megtanulják megbecsülni alapvető élelmiszerünket, a kenyeret, amely Krisztus testévé lényegül át az úrvacsorában.

A hivatalos megnyitóra július 12-én reggel 8 órakor kerül sor a gyülekezeti házban. A kemencét augusztus végén fogjuk felavatni elsősorban gyerekeket és fiatalokat célzó egész napos rendezvény keretében, ahova Marton Lívia vezetésével nagyalásonyi diákokat is várunk. A záróesemény programja: kenyérdagasztás, agyagozás, képregény rajzolás és kenyérsütés. A szokásos éves tanévnyitó áhítatunkon – szeptember derekán – pedig, a közösen épített kemencében sült kenyér fölött mondja majd el Pethő Judit lelkészünk a szerzési igéket.


2013. május 26., vasárnap

A mai vasárnap útravaló gondolata


Szentháromság: mikor melyikükkel tudok jobban beszélgetni

Szentháromság ünnepének (május 26.) igéi:
Köszöntő ige: Ézsaiás 6,3
Oltár előtti olvasmány: Róma 11,33-36
Igehirdetési ige: Máté 28,16-20
Téma: A Szentháromság ismerete és szolgálata

Szth. u. 1. vasárnap (június 2.) igéi:
Köszöntő ige: Lukács 10,16
Oltár előtti olvasmány: Lukács 16,19-31
Igehirdetési ige: Róma 1,16-16
Téma: Figyelj a hívó szóra!

Június első vasárnapján Nyárádon 10 óra 30 perckor, Nemesszalókon pedig 14 óra 30 perckor tartunk istentiszteletet.

Szeretettel várunk mindenkit!

2013. május 19., vasárnap

Pünkösd ünnepének útravaló gondolata


Saját élővíz-forrásom lehet

Pünkösd ünnepének (május 19-20.) igéi:
Köszöntő ige: Zakariás 4,6
Oltár előtti olvasmány: ApCsel 2,1-13
Igehirdetési ige: János 4,4-19.28-30
Téma: Kaptok Szentlelket ajándékul!

Szentháromság ünnepének (május 26.) igéi:
Köszöntő ige: Ézsaiás 6,3
Oltár előtti olvasmány: Róma 11,33-36
Igehirdetési ige: Máté 28,16-20
Téma: A Szentháromság ismerete és szolgálata

Szentháromság ünnepén Nagyalásonyban 10 órakor, Dabronyban 11 órakor tartunk istentiszteletet.

Szeretettel várunk mindenkit!

2013. május 12., vasárnap

Pünkösdi istentiszteleteinkPünkösd vasárnapján (május 19.)
- Nagyalásonyban 10 órakor tartunk istentiszteletet a gyülekezeti házban
- Dabronyban 11 órakor a templomban.

Pünkösd hétfőn (május 20.)
- Nemesszalókon 11 órakor a templomban,
- Nyárádon 14 órakor a templomban,
- Viden 15 óra 15 perckor a gyülekezeti házban.

Istentisztleleteink úrvacsorás alkalmak.

Szeretettel várunk mindenkit!

A mai vasárnap útravaló gondolta


Elkérni Istentől, avagy egyeztetés ővele


Húsvét utáni 6. vasárnap (május 12.) igéi:
Köszöntő ige: János 12,32
Oltár előtti olvasmány: János 15,26-16,4
Igehirdetési ige: 4 Mózes 20,6-13
Téma: A földön szolgáló gyülekezet

Pünkösd ünnepének (május 20.) igéi:
Köszöntő ige: Zakariás 4,6
Oltár előtti olvasmány: ApCsel 2,1-13
Igehirdetési ige: János 4,4-19.28-30
Téma: Kaptok Szentlelket ajándékul!

2012. november 12., hétfő

HálaadásA Nagyalásony-Dabrony-Nemesszalóki Társult Evangélikus Egyházközség az MVH Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében nyert 9.186.351 forintot a Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader Akciócsoport közreműködésével. Ezen segítség nélkül nem történhetett volna meg az épület teljes körű vízszigetelése. A padozatot teljes egészében kiszedték, a falakat három méteres magasságig kívül-belül tégláig leverték, valamint az épületet körbeásták. Így jöhetett létre az a komplex rendszer, ami egyfelől úgy szigetel alulról, hogy közben a talaj oldalról tud szellőzni, másfelől a falak speciális vakolatot kaphattak, illetve úgynevezett drain-csöves hálózat veszi körül az épületet gyűjtőaknákkal. Emellett a bejárati ajtók cseréje történt meg, mivel azok a vizes fal miatt tönkre mentek.
További munkák ugyan nagyon is szükségesek még a jövőben, de mostanra – a szinte minden gyülekezetünkben túlságosan jól ismert – fekete falak eltűntek, nem folyik le a salétromos vakolat, és ami a legfontosabb: nem káros már az egészségre a levegő. Hála ezért mindenkinek, aki hivatalból segített, és mindenkinek, aki felebarátilag segített – úgy pénzzel, mint idővel, odafigyeléssel, törődéssel, kétkezi munkával, és még leírhatatlanul sok mindennel!
Leginkább pedig hála érte Istennek. A gyülekezet pedig itt is kezdte az egészet: mielőtt a megvalósításnak akár csak a papírmunkái is elkezdődtek volna, áldáskérő istentiszteletre gyűltek már össze a helyiek. Nem akartak úgy lépni egyetlen egyet sem, hogy azon ne legyen ott az Ő áldása.
2012. november 5., hétfő

Munkagépekkel a templom belsejében

forrás: nagyalasony-online.hu


A tizennyolcadik században épült nagyalásonyi evangélikus templom falainak vizesedésének megszüntetése az utóbbi években egyre sürgetőbb feladattá vált és a templom felújítását sem lehetett tovább halogatni. A Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoporton keresztül a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében nyert 9.186.351 forintos pályázati összeg megnyerésével nagy részben elhárult ennek anyagi akadálya, így megkezdődhettek a felújítási munkálatok.


A templom külső és belső képe látványos változáson esett át, hiszen két és fél méteres magasságban leverték a vakolatot, elbontották a belső elválasztófalakat és a padokat, felszedték a kövezetet és a linóleumborítást, és végül felbontották a teljes aljzatbetont. Az oltár biztonságos elhelyezése kapcsán jó ötletet adott Pethő Judit lelkésznő spontán sóhajtása, hogy a gyülekezeti házban tartott istentiszteletekről már csak az oltár hiányzik. Mivel végiggondolva is ez tűnt a legbiztonságosabb tárolásnak, így a férfiak szinte azonnal eleget is tettek ennek. Aki tehát belép a gyülekezeti házba, tulajdonképpen templomba érkezik meg, oltárral és keresztelőkúttal együtt.
 
Az előkészítést követően megkezdődhetett a vizesedést megszüntető munka, melynek során a templom belsejében többek között szűrőkavics-ágyazatot terítenek el, és efölé készítik majd el az aljzatbetont. A templomfalak körül a vizesedés megszüntetéséhez szivárgó árok elkészítése, beton folyóka alkalmazása, valamint draincsövezés szükséges, ami a kialakítása során öt ponton gyűjti össze a talajvizet. A járólap elkészítése, a külső és belső szellőztető vakolat felhordása, a homlokzat színezésének javítása, valamint új bejárati ajtók elhelyezése lesz a vizesedést megszüntető munkasor befejező része.
Ugyanakkor a pályázatban nem szereplő munkák elvégzése is szükségessé vált, így az ablakok cseréje, a villamoshálózat felújítása, új padok készítése, valamint a két és fél méteres magasság fölötti vakolás kívül-belül. Mindennek megvalósításához változatlanul várják a hívők, és más támogatók adományait.
A felújítást a pápai Ostrya Bt. végzi Hegyi Róbert vezetésével, a műszaki ellenőr Csizmadia László.

S. K. Zsóka (HCJD), Pethő Judit

2012. április 22., vasárnap

A mai vasárnap útravaló gondolta

Pásztorok és pásztoroltak

A húsvét utáni 2. vasárnap (április 22.) igéi:
Köszöntő ige: János 10,11.27-28
Oltár előtti olvasmány: János 10,11-16
Igehirdetési ige: 1 Péter 5,1-5
Téma: A pásztorolt gyülekezet

A húsvét utáni 3. vasárnap (április 29.) igéi:
Köszöntő ige: 2 Korinthus 5,17
Oltár előtti olvasmány: János 16,16-23
Igehirdetési ige: 1 Péter 1,3-9
Téma: Az ujjongó gyülekezet

Ezen a vasárnapon Nagyalásonyban 10 órakor, Dabronyban pedig 11 órakor tartunk istentiszteletet. Mindenkit szeretettel várunk!

2012. április 15., vasárnap

A húsvét ünnepe utáni 1. vasárnap igehirdetése

Köszöntő ige:
Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy irgalmából újjá szült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre.
1 Péter 1,3

Oltár előtti olvasmány:
4Mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. 5Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia?
6Ő az a Jézus Krisztus, aki eljött víz és vér által: nemcsak a víz által, hanem a víz és a vér által; a Lélek pedig bizonyságot tesz róla, mert a Lélek az Igazság. 7Mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek: 8a Lélek, a víz, a vér; és ez a három egy. 9Elfogadjuk ugyan az emberek bizonyságtételét, de Isten bizonyságtétele nagyobb; mert Isten bizonyságtétele az, amellyel Fiáról tesz bizonyságot. 10És aki hisz Isten Fiában, abban megvan ez a bizonyságtétel.
1 János 5,4-10a

Igehirdetési ige:
1Ezután ismét megjelent Jézus a tanítványoknak a Tibériás-tengernél. Így jelent meg: 2együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit Ikernek hívtak, és Nátánaél, a galileai Kánából és Zebedeus fiai; a tanítványok közül pedig még kettő. 3Simon Péter így szólt hozzájuk: "Elmegyek halászni." Ők erre ezt mondták: "Mi is elmegyünk veled." Elindultak, és beszálltak a hajóba, de azon az éjszakán semmit sem fogtak. 4Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem tudták, hogy Jézus az. 5Jézus ekkor megkérdezte tőlük: "Fiaim, nincs valami ennivalótok?" Így válaszoltak neki: "Nincs." 6Ő pedig ezt mondta nekik: "Vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok!" Kivetették tehát, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal miatt. 7Ekkor odaszólt Péterhez az a tanítvány, akit Jézus szeretett: "Az Úr az!" Amikor Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára vette felső ruháját, mert mezítelen volt, és belevetette magát a tengerbe. 8A többi tanítvány pedig a hajón jött ki, mert nem voltak messze a parttól, csak mintegy kétszáz könyöknyire, és kivonták a hálót a halakkal. 9Amint kiszálltak a partra, parazsat láttak ott, rajta halat és kenyeret. 10Jézus így szólt hozzájuk: "Hozzatok a most fogott halakból!" 11Simon Péter beszállt, és kivonta a partra a hálót, amely tele volt nagy halakkal, szám szerint százötvenhárommal; és bár ilyen sok volt, nem szakadt el a háló. 12Jézus erre ezt mondta nekik: "Jöjjetek, egyetek!" A tanítványok közül azonban senki sem merte őt megkérdezni: ki vagy te? Tudták ugyanis, hogy az Úr ő. 13Jézus tehát odament, vette a kenyeret, és odaadta nekik; ugyanúgy a halat is. 14Ez már a harmadik alkalom volt, hogy Jézus megjelent a tanítványoknak, miután feltámadt a halottak közül.
János 21,1-14Gazdag nincstelenség


Egyszer egy jól kereső apa úgy döntött, hogy elviszi vidékre hét éves kisfiát azzal a céllal, hogy megmutassa neki, milyen szegény emberek is vannak, és hogy a gyermek meglássa a dolgok értékét, és felfogja azt, hogy milyen szerencsés családban él. Egy egyszerű falusi család házában szálltak meg, ahol egy napot és egy éjszakát töltöttek.
Amikor a vidéki út végén tartottak, az apa megkérdezte fiát: „Nos, mit gondolsz erről az útról?” „Nagyon jó volt apa!” – válaszolta a fiú. „Láttad, hogy némelyek milyen szükségben és szegénységben élnek?” – kérdezte aztán tőle. „Igen.”
„És mit láttál meg mindebből?” „Azt, Apa, hogy nekünk egy kutyánk van, nekik négy. Nekünk egy medencénk van otthon, ők meg egy tó partján laknak. A mi kertünket lámpák árasztják el fénnyel, az övékére pedig csillagok világítanak. A mi udvarunk a kerítésig tart, az övéké addig amíg a szem ellát. És végül láttam, hogy nekik van idejük beszélgetni egymással, és hogy boldog családként élnek. Te viszont, és Anyu egész nap dolgoztok, és alig látlak titeket.” Az apa csak fogta a kormányt, vezetett csöndben, mire a kisfiú hozzátette: „Köszönöm Apa, hogy megmutattad, hogy milyen gazdagok is lehetnénk.”
Szeretett testvéreim Jézusban! Ma a gazdag nincstelenségről gondolkodunk együtt az igék nyomán. Arról, amit felismert a kisfiú, és amire rádöbbentette édesapját is.
A gazdag nincstelenség. Amikor semmim sincsen, mégis az enyém minden. Amikor nincsen tulajdonom – vagy alig van –, mégis szinte bármivel élhetek. Persze ez nem könnyen átültethető a mi számunkra, mivel számunkra a tulajdonnál kezdődik az élet értelme. A lényeg az, hogy mim nincsen még, és hogy azt a fogyasztói társadalom tagjaként megvegyem vagy megszerezzem magamnak.
Jézus azonban az őt követőknek újfajta életet teremt meg. Olyat, ahol gazdag nincstelenségben lehet élni. Jézusnak erre a saját tanítványait is meg kellett tanítania feltámadása után. Hallottuk a történetben, hogy a tanítványok egész éjszaka kint voltak a vízen – az ottani gyakorlat szerint –, mégsem fogtak semmit. Amikor pedig Jézus megkérdezte tőlük, hogy van-e egy kis ennivalójuk, kijelentették: „Nincsen.” Jézus erre adott nekik.
Tudjuk, hogy tele kézzel nem tudunk elvenni semmit sem. Hogyha viszont üres a kezünk, miénk lehet az éppen adódó lehetőség. A tanítványok „Nincsen.” kijelentésre ezért fontos. Beismerni, hogy nincsen. Tudni, hogy üres a kezem, és tudni, hogy üres vagyok én magam. Hiszen sokunk átélte már, és átéli újra és újra, hogy Jézus keresztjének a fényében rádöbbenünk: mennyi mindent kell nekünk megbocsátani. Annyi mocsok és szenny tapad hozzánk, hogy ha ezeket megbocsátja nekünk Jézus, tulajdonképpen nem is marad bennünk semmi értelmes. Üresek vagyunk.
Isten azonban oda önti áldását, ahol üres edényt talál. Annak tud adni, akinek üres a keze. Jézus ezért tudott adni ételt feltámadása után a tanítványoknak, mert nem volt semmijük sem. És így is küldte őket a szolgálatra: ne legyen semmitek, és akkor minden szükségeset megkaptok majd.
Ilyen életünk van nekünk is. Jézus a mindig éppen szükséges pillanatban adja meg az éppen helyénvalót. Az emberi kapcsolatainkban, az anyagiakban és abban is, hogy hogyan tudjuk őt hirdetni és szolgálni a gyülekezetben. Gazdag nincstelenséget adott nekünk. Semmi értékesünk sincsen, de mégis a miénk minden, ami éppen kell. Persze azért ne felejtsük el, hogy csak akkor, hogyha kérjük tőle. Csak akkor, hogyha imádságban elé visszük mindezt – újra és újra. Akkor, hogyha az ő útján járunk, és vele együtt szeretnénk élni az életünket.
Induljunk hát így az előttünk álló héten! Bízzuk rá anyagi helyzetünket – hiszen soha sincsen elegendőnk –, bízzuk rá az emberi kapcsolatainkat – hiszen főleg ezekben szenvedünk hiányt –, és bízzuk rá hitéletünket – hiszen mi magunktól még hinni sem tudunk. Gazdag nincstelenek vagyunk. Egyedül Istené ezért a dicsőség!
Ámen.

A mai vasárnap útravaló gondolta

Gazdag nincstelenség

A húsvét utáni 1. vasárnap (április 15.) igéi:
Köszöntő ige: 1 Péter 1,3
Oltár előtti olvasmány: 1 János 5,4-10a
Igehirdetési ige: János 21,1-14
Téma: Az új élet Teremtője

A húsvét utáni 2. vasárnap (április 22.) igéi:
Köszöntő ige: János 10,11.27-28
Oltár előtti olvasmány: János 10,11-16
Igehirdetési ige: 1 Péter 5,1-5
Téma: A pásztorolt gyülekezet

Ezen a vasárnapon Nagyalásonyban 10 órakor, Dabronyban pedig 11 órakor tartunk istentiszteletet. Mindenkit szeretettel várunk!

2012. április 8., vasárnap

Húsvét ünnepének igehirdetése

Köszöntő ige:
Jézus mondja:
„Halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai.”
Jelenések 1,18

Oltár előtti olvasmány:
Pál apostol ezt írja:
6Nem jól dicsekedtek ti. Hát nem tudjátok, hogy egy kicsiny kovász az egész tésztát megkeleszti? 7Takarítsátok ki a régi kovászt, hogy új tésztává legyetek, hiszen ti kovásztalanok vagytok, mert a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus, már megáldoztatott. 8Azért ne régi kovásszal ünnepeljünk, se a rosszaság és gonoszság kovászával, hanem a tisztaság és igazság kovásztalanságával.
1 Korinthus 5,6-8

Igehirdetési ige:
1A hét első napján pedig kora hajnalban [az asszonyok] elmentek a sírhoz, és magukkal vitték az elkészített illatszereket. 2A követ a sírbolt elől elhengerítve találták, 3és amikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét. 4Amikor emiatt tanácstalanul álltak, két férfi lépett melléjük fénylő ruhában. 5Majd amikor megrémülve a földre szegezték tekintetüket, azok így szóltak hozzájuk: "Mit keresitek a holtak között az élőt? 6Nincs itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza, hogyan beszélt nektek, amikor még Galileában volt: 7az Emberfiának bűnös emberek kezébe kell adatnia, és megfeszíttetnie, és a harmadik napon feltámadnia." 8Ekkor visszaemlékeztek az ő szavaira, 9és visszatérve a sírtól, hírül adták mindezt a tizenegynek és a többieknek. 10A magdalai Mária, Johanna, valamint a Jakab anyja, Mária és más, velük lévő asszonyok elmondták mindezt az apostoloknak, 11de ők üres fecsegésnek tartották ezt a beszédet, és nem hittek nekik. 12(Péter azonban felkelt, elfutott a sírhoz, és amikor behajolt, csak a lepedőket látta ott. Erre elment, és csodálkozott magában a történteken.)
Lukács 24,1-12
A pillanat vajúdása lelkemben


A pillanat vajúdása a lelkemben. Erről gondolkodunk ma az igék nyomán, húsvét ünnepén. A pillanatról, amikor az életünkben – akár először, akár újra és újra – felfedezzük, hogy nyitott a sziklasír. A pillanatról, amikor az értelmünk viaskodik a belénk égett élménnyel, Jézus halálból életre támadásának élményével. A pillanatról, ami vajúdik a lelkünkben. Meg akar születni bennünk.
Vajúdás, vagyis napkelte. A sötétségből megszületik a fény. A szilasír méhéből – mint az anya méhéből – megszületik az élet. Igen: a halálból születik meg az élet. A napnyugta kezdetének élménye – amikor az árnyékok megnyúlnak – még nagycsütörtök estéjét jelzi számunkra a természetben: Jézust elfogják. Amikor vörössé válik az ég alja, akkor haldoklik Jézus. Azután a fény teljesen eltűnik a világból, három napra. Sötétség van. Konok, mély sötétség. Hiába tudjuk, hogy újra felkel majd a nap, hiába tudja az eszünk, hogy Jézus feltámadt. A mély, áthatolhatatlan, sűrű sötétségben ülve benne azt hisszük, soha nem virrad meg.
Aztán egyszer csak elkezd derengeni az ég alja. Elkezd vajúdni a láthatár. Nem tud nem változni. Nem tud nem Jézus feltámadásáról prédikálni. Pedig prédikál! Minden hajnalban. De ahogyan el lehet mulasztani a napkelte élményének átélését, el lehet mulasztani a feltámadás élményének megélését is. Tudjuk, hogy van. Akik megélték már, mondják, hogy szép. De többnyire nem szánunk időt, figyelmet, és így lehetőséget arra, hogy átélhessük.
A pillanat vajúdása a lelkemben. Keressük most ez a pillanatot a lelkünkben a sír szájánál álló asszonyokkal!
Még a napkelte előtti sötétség van. Ébren vagyunk már, de a szombat törvénye miatt még nem lehet elindulni itthonról, amíg meg nem virrad. Minden elő van viszont már készítve. A kenetek össze vannak csomagolva, hogy Jézus halott teste a szokások szerint meg legyen kenve. Furcsa lelkiállapot ez. Egyszerre végtelenül békés, és egyszerre szinte az elviselhetetlenségig feszült. Mintha nem is aludna a világ, hanem elevenebb lenne, mint bármikor. Megjelenik az első pirkadó folt az ég alján. Vajúdik a világ. Meg akar születni az élet.
És igen, egyszer csak elindulhatunk már! És mi megyünk. Megyünk Jézus sziklába vájt sírjához. Visszük magunkkal a keneteket a drága, de halott testre. Végtelen gyásszal a szívünkben, de vándorló fájdalomként mozdítunk bokát, s térdet. És egyszer csak ott állunk a szilasír előtt.
Ebben a pillanatban maradunk most benne. Ez az a pillanat, amikor vajúdik a lelkünkben az élmény. Meg akar születni.
Ott állunk a még mindig korai hajnalban. A hatalmas kőtömb, ami a sziklába vájt sír elé volt hengerítve, odébb van gurítva! Jézus teste sehol! Látjuk a gyolcsokat, amik a testére lettek tekerve. Valahol az agyunk hátuljából előcsúszik a gondolat, hogy ha valaki elvitte volna a testet, nem hagyja ott ezeket a kendőket. Nincs itt. Nincs itt. – Ismételgetjük magunkban. Nincs itt.
Valami történt. Nem csak mi éreztük hát a vajúdást, a születés pillanatát. Valami megmagyarázhatatlan történt. Közben érezzük, hogy a két angyal ott áll mellettünk. Folytatják a „Nincs itt.” gondolatunkat. „Nincs itt, hanem feltámadt.” Feltámadt. A szavuk kezdi előhúzni az emlékeinkből, hogy Jézus azt mondta még Galileában, hogy meg kell halnia, de a harmadik napra fel fog támadni. Feltámadás. Kezdjük ízlelgetni a szót. Halálból élet. A sziklasír anyaméhéből élet.
A pillanat élménye vajúdik most az értelmünkkel. Halálból feltámadás. Jézus nincsen itt, mert feltámadt. Meghalt a bűneimért. Meghalt helyettem. Meghalt értem. És feltámadt az én életemért. Feltámadt, hogy élő Uram legyen. Feltámadt, hogy én is feltámadjak majd.
Recseg és ropog a lelkünk a pillanatban. Egyszerre végtelenül békés, és egyszerre végtelenül zakatoló bennünk minden. Húsvét van.
Húsvét van. 2012 húsvétja. Mi pedig itt ülünk Isten házának a padjaiban. A pillanat pedig vajúdik a lelkünkben. Akár életünkben legelőször, akár nagyon sokadjára. Vajúdik az élmény az értelmünkkel.
Szeretett testvéreim Jézusban! Mindenkit bíztatok és buzdítok arra, hogy holnap kifejezetten keressék a napkelte élményét! Tudják: könnyen el lehet mulasztani, és egyszer csak azt vesszük észre, hogy már világos van. Pedig mondják, és alapvetően tudjuk is, hogy csodálatos élmény. Ugyan így vagyunk a Jézusba vetett hittel is. Mondják, hogy csodálatos élmény, és néha-néha el is csípünk belőle valamilyen darabkát. De ne érjük be ennyivel!
Holnap 6:07-kor fog kelni a nap. Vagyis addigra már világos lesz, így keljünk fel 5 órakor, amikor még sötét van. Akár a szabad ég alatt, akár ha van olyan kelet felé néző ablakunk, akkor a lakás melegéből várjuk majd – még a sötétségben ülve – a fény feltámadását. Adjunk magunknak lehetőséget, hogy a feltámadás élményét, „a” pillanatot nekünk ajándékozhassa Isten! Hadd vajúdjon a lelkünkben a pillanat élménye! A vajúdás jót jelent! A fájldalomból élet születik!
Áldott hajnalt kívánok mindenkinek! Áldott húsvéti hajnal-hasadást!
Ámen.

A mai ünnep útravaló gondolta

A pillanat vajúdása lelkemben

Húsvét (április 8.) igéi:
Köszöntő ige: Jelenések 1,18
Oltár előtti olvasmány: 1 Korinthus 5,6-8
Igehirdetési ige: Lukács 24,1-12
Téma: A halál legyőzője

A húsvét utáni 1. vasárnap (április 15.) igéi:
Köszöntő ige: 1 Péter 1,3
Oltár előtti olvasmány: 1 János 5,4-10a
Igehirdetési ige: János 21,1-14
Téma: Az új élet Teremtője

A húsvét utáni 1. vasárnapon Nagyalásonyban 10 órakor, Dabronyban 11 órakor, Nemesszalókon pedig 14:30-kor tartunk istentiszteletet. Mindenkit szeretettel várunk!

2012. április 7., szombat

A húsvéti hajnal hasadása előtt néhány órával


Feltámadott

Zárt ajtók
széttört remények
Sötét konok csönd
már minden mindegy
vége
nem!
talán mégsem –
még csak most kezdődik –
valami
valaki –
nem adja fel!
Sziklahasadéknyi pirkadat
boldog bizakodás
életre tárt kapu
Feltámadott!

Visszhang c. imádságoskönyv
Luther Kiadó, Bp. 2005.

Nagypéntek igehirdetése

Köszöntő ige:
Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
(János 3,16)

Oltár előtti olvasmány:
16Ekkor Pilátus kiszolgáltatta Jézust a zsidóknak, hogy megfeszítsék.
Átvették tehát Jézust, 17ő pedig maga vitte a keresztet, és kiért az úgynevezett Koponya-helyhez, amelyet héberül Golgotának neveznek. 18Ott megfeszítették őt, és vele másik kettőt, jobbról és balról, középen pedig Jézust. 19Pilátus feliratot is készíttetett, és rátétette a keresztre. Ez volt ráírva: A NÁZÁRETI JÉZUS, A ZSIDÓK KIRÁLYA. 20A zsidók közül sokan olvasták ezt a feliratot, amely héberül, latinul és görögül volt írva, ugyanis közel volt a városhoz az a hely, ahol megfeszítették Jézust. 21A zsidók főpapjai akkor szóltak Pilátusnak: "Ne azt írd: A zsidók királya! - hanem ahogyan ő mondotta: A zsidók királya vagyok." 22Pilátus így válaszolt: "Amit megírtam, megírtam."
23A katonák pedig, amikor megfeszítették Jézust, fogták felsőruháit, elosztották négy részre, mindegyik katonának egy részt. Fogták köntösét is, amely varratlan volt, felülről végig egybeszőve. 24Ekkor ezt mondták egymásnak: "Ne hasítsuk el, hanem vessünk rá sorsot, hogy kié legyen!" Így teljesedett be az Írás: "Elosztották ruháimat maguk között, és köntösömre sorsot vetettek." Ezt tették a katonák.
25Jézus keresztjénél ott állt anyja és anyjának nővére, Mária, Klópás felesége, valamint a magdalai Mária. 26Amikor Jézus meglátta ott állni anyját, és azt a tanítványt, akit szeretett, így szólt anyjához: "Asszony, íme, a te fiad!" 27Azután így szólt a tanítványhoz: "Íme, a te anyád!" És ettől az órától fogva otthonába fogadta őt az a tanítvány.
28Jézus ezek után tudva, hogy már minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az Írás, így szólt: "Szomjazom."  29Volt ott egy ecettel tele edény. Egy szivacsot ecettel megtöltve izsópra tűztek, és odatartották a szájához. 30Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta: "Elvégeztetett!" És fejét lehajtva, kilehelte lelkét.
(János 19,16-30)

Igehirdetési ige:
4Majd elindultak a Hór-hegytől a Vörös-tenger felé, hogy megkerüljék Edóm országát. De útközben elfogyott a nép türelme, 5és így beszélt a nép Isten és Mózes ellen: Miért hoztatok el bennünket Egyiptomból? Azért, hogy meghaljunk a pusztában? Hiszen nincs kenyér és nincs víz, szívből utáljuk ezt a hitvány eledelt. 6Ezért mérgeskígyókat küldött az ÚR a népre, és azok megmarták a népet, úgyhogy sok izráeli meghalt. 7Ekkor odament a nép Mózeshez, és ezt mondta: Vétkeztünk, mert az ÚR ellen és ellened szóltunk. Imádkozz az Úrhoz, hogy távolítsa el rólunk a kígyókat! És imádkozott Mózes a népért. 8Az ÚR pedig ezt mondta Mózesnek: Csinálj egy rézkígyót, és tűzd rá egy póznára. Mindenki, akit megmart a kígyó, életben marad, ha föltekint arra. 9Mózes tehát csinált egy rézkígyót, és föltűzte egy póznára. Ha azután megmart valakit a kígyó, és föltekintett a rézkígyóra, életben maradt.
 (4 Mózes 21,4-9)
Hittel nézni a kereszten függőre


Talán különösen hangzik, hogy nagypéntekre egy régi, ószövetségi történetet jelölt ki egyházunk igehirdetési igeként. Ennek a magyarázata azonban a múlt vasárnapi köszöntő ige, amiben Jézus köti saját magához ezt a történetet, amikor ezt mondja: „Ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az Emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen őbenne.” (János 3,14-15)
A hallott történet egyik előzménye az, hogy Kánaán földjétől – a megígért földtől – el kell távolodnia a népnek, és kerülőt kell tennie. Negyven éve azért vándoroltak, hogy megérkezzenek erre a földre. Most pedig, amikor már a közelében vannak, visszafelé kell menni azon az úton, amelyet egyszer már megtettek. Kerülőt kell tenniük, mivel Edóm országa nem engedi át őket.
Nagypénteken a Jézust követő sokaság is úgy érezte lelkében, hogy visszafelé mennek a már megtett úton. Érezték, és számtalan esetben megélték már, hogy a vágyott világ, aminek majd el kell jönnie, Jézussal már a küszöbön áll. Most pedig halott. Ugyan azt érezték – ott állva a Golgota hegyén, Jézus keresztjénél –, mint az Edóm országát kikerülő nép. Visszafelé kell menni azon az úton, amit egyszer már megtettünk. Minden veszni látszik.
A negyven éve a pusztában vándorló nép fellázadt Mózes és Isten ellen. Isten ezért mérgeskígyókat küldött rájuk. Miután azonban a nép bocsánatot kért Mózestől, és rajta keresztül Istentől, kegyelemből történt meg az, hogy egy botra feltett rézkígyón keresztül gyógyítás történt. A rézkígyó azonban nem önmagában, tárgyként gyógyított. Csak az gyógyult meg, aki hittel nézett fel rá. Csak arra nem volt hatással a belé mart halálos méreg, akinek a rézkígyóra felnézve bűnbánat született meg a szívében, és el tudta hinni, hogy Istennek van hatalma arra, hogy meggyógyítsa őt.
Bennünket sem maga a kereszt gyógyít meg az édenkerti első kígyó marásától, a bennünk lévő bűntől, hanem a kereszten függő Jézus. Lássuk magunk előtt őt a keresztre való felkerülése napján!
Lássuk őt akkor, amikor a nap elkezdődik! Fáradt és szomorú. Fáradt, mert a tegnap esti elfogatása után már éjjel is kihallgatták, és ma már kora reggel újra kihallgatásról kihallgatásra cipelik. És szomorú, mert tudja, mi minden fog történni. A kihallgatás Pilátus insulája előtt dől el. A tömeg ezt kiáltja: „Feszítsd meg! Feszítsd meg!” Nem elég nekik, hogy Jézus fején ott van már a húsába kapaszkodó töviskorona, vállán a csúfolódó bíbor színű palást, hátán a korbács nyomai. A halálát követelik. Pilátus pedig enged. Mielőtt azonban katonákat adna a megfeszítéshez, egy tálban vizet kér, és mindenki szeme láttára mossa kezeit. Azzal álltatja magát, hogy nincs köze a Jézus halálához.
A menet pedig elindul a Golgota dombja felé, a város szélére. Jézus nehezen bírja a keresztet, mivel közvetlenül előtte megostorozták. Amikor elbukik vele, egy arra menő emberre, Cirénei Simonra bízzák a katonák, hogy vigye helyette. Együtt érnek fel a Koponya-hegyre. A római katonák már előkészítettek mindent. Három szeggel felszegezik Jézust a keresztre. Kettőt a csuklóiba ütnek, egyet pedig az összefont lábfejeibe. Azután felállítják a keresztet. Jézus az akkor létező legkegyetlenebb kivégzési módot kell hogy elviselje. Dél körül jár az idő.
A kereszt aljában ott áll anyja, a közelebbi és távolabbi tanítványai, és olyanok is, akik a halálát akarják. Ő pedig haldoklik. Már nem mondja azt anyjának, mint Kánában: „Asszony, még nem jött el az én órám.” Már nem. Ez most az ő órája. Minden azért volt idáig a földi életében, hogy ez most megtörténjen. És megtörténik. Jézus megszólal: „Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet!” Utána pedig kileheli a lelkét. Délután három óra van. Az ég ennek ellenére besötétedik, a föld megremeg, a templom kárpitja pedig felülről az aljáig kettéhasad.
Ott állunk a Golgota dombján, Jézus keresztje alatt. Az élet fájánál. Annál a fánál, ami hordozza az Isten Fiát. Úgy állunk ott, mint Izráel népe a mérgeskígyók között. Látjuk a keresztet, és számtalanszor hallottuk már, hogy Jézus a bűneinkből Megváltó. Tudjuk, hogy amelyikünk hittel tekint fel rá, az meggyógyul. Hogyha hisszük, hogy ő az orvosunk, akkor a bennünket mérgező ezernyi kín, bűntudat, hajlam és félelem nem tud már ártalmas méreg lenni a számunkra.
Nagypénteken személyesen is meg kell élnünk azt, ami ott és akkor történt. Azonban a gyász napjai közben is végig ott van számunkra a feltámadás biztos tudata. Mert Jézus a harmadik nap kezdetére, a húsvéti hajnal hasadására már feltámadt a halálból. Ott, a kereszt aljában állva, tudjuk, hogy ahogyan ott látjuk őt függeni, az nem a reményünk vége, hanem a kezdete. A sötétség közepén is fénylik a keresztfa titka. Jézus éppen most, a halálával győz.
Már nem kell örök halálban élnie a lelkünknek. Már létező valóság az, hogy Jézus megszabadít bennünket minden számunkra ártalmastól, hogyha hittel tekintünk fel rá. Ahogyan Izráel népét nem maga a rézkígyó gyógyította meg, így bennünket sem maga a kereszt gyógyít meg. A kereszten függőre kell hittel tekintenünk. Ő hordozza a világ bűnét – benne a miénket is –, és őérte ad váltságot nekünk Isten.
Amikor majd hazatérünk otthonainkba, gondolatban menjünk el majd a sziklasírhoz, amibe befektetik Jézust. Nézzük végig, ahogyan lepecsételik a bejáratot, utána pedig menjünk el lelkünkben a szombati nyugalomba, amit minden Jézust szerető így kellett hogy eltöltsön. Jézus teste ott fekszik bent, gyolcsokba tekerve. Amikor pedig a húsvéti hajnal hasadásakor visszatérünk majd ide, a kő már el lesz hengerítve. Jézus teste nem lesz már ott. Mert ő feltámadt. Valóban feltámadt! Legyünk békességgel szívünkben! Ő most győz a halálával.
Ámen.